LOYALTY PROGRAM


Briga o korisnicima je jedan od bitnih faktora uspešnog poslovanja, pogotovo u vreme globalne ekonomske krize, kada svi ulažu ogroman napor da zadrže svoje kupce.

Kupci su takodje u konstantoj potrazi za što boljom investicijom svog novca.

TechMedia Loyalty Program je efikasan alat namenjen za sve tipove prodaje, narocito u slucajevima gde je karakteristicna brojna i snažna konkurencija, kao i borba za klijente.

Cinjenica da su odani klijenti osnova za stabilnost prodaje, dobro osmišljen Loyalty Program može znacajno uvecati broj ponovljenih kupovina od strane istog klijenta, a takode i generisati nove klijente.

Da biste razumeli potrebe i navike svojih najboljih kupca morate posedovati kljucne informacije. TechMedia Vam nudi veliki izbor vrhunskih alata koji c´e Vam pomoc´i da identifikujete i motivišete najbolje i najvrednije kupce:
 • Detaljna analiza i profilisanje korisnika
 • Sistem nagradivanja kupaca po Vašem izboru
 • Izveštaje o aktivnostima/potrošnji kupaca

Politiku nagradivanja odredujete Vi. Neki od nac?ina nagradivanja su na osnovu kategorizacije korisnika:
 • po tipu kartice
 • na osnovu potrošnje
 • na osnovu kupljenih artikala
 • na osnovu grupa korisnika

Potrebe i želje klijenata se vremenom menjaju, pa se samim tim i poslovne aktivnosti moraju menjati u skladu sa tim. Da bi se ovo postiglo, neophodno je da se napravi uspešan plan za prac´enje i merenje kljuc?nih ciljeva kupaca i analiza podataka radi zadržavanja lojalnosti Vaših klijenata.

Pravilnim korišc´enjem genirisanih podataka o korisnicima, stvara se interakcija sa Vama, i time možete da napravite jednostavan model i pravila koja Vam pomažu da pratite lojalnost potrošac?a, i da u svakom momentu reagujete na pravi nac?in.

Glavne prednosti TechMedia Loyalty Programa:
 • Online/remote administracija pomocu internet browser-a, mPOS terminala, ili povezivanjem Vašeg i našeg informacionog sistema
 • Kreiranje politike nagradjivanja u skladu sa Vašim potrebama
 • Mogucnost slanja e-mail ili sms poruka Vašim kupcima
 • Generisanje izveštaja po korisniku, artiklu, ili prodajnom objektu
 • 24/7 dostupnost platforme
 • Mogucnost dodatnog prilagodavanja platforme Vašim potrebama

Vi investirate sredstva i ulažete velike napore kako bi što vise ljudi posetilo Vaše prodajne objekte, a pomocu TechMedia Loyalty Programa pretvarate pesetioce u kupce.
Prijavite se za demo nalog kako bi testirali našu platformu za Loyalty Program.

NAŠI KLIJENTI KOJI KORISTE LOYALTY PROGRAM


 • Holcim
 • Tommy Hilfiger
 • Marella
 • Apoteka kod suncanog sata
 • Apoteka Melem
 • Autokomerc
 • Apoteka Felix
 • Parfimerija Diva