Briga o korisnicima je jedan od bitnih faktora uspešnog poslovanja, pogotovo u vreme globalne ekonomske krize, kada svi ulažu ogroman napor da zadrže svoje kupce.

Kupci su takodje u konstantoj potrazi za što boljom investicijom svog novca.

Techmedia Loyalty Program je efikasan alat namenjen za sve tipove prodaje, narocito u slucajevima gde je karakteristicna brojna i snažna konkurencija, kao i borba za klijente.

Cinjenica da su odani klijenti osnova za stabilnost prodaje, dobro osmišljen Loyalty Program može znacajno uvecati broj ponovljenih kupovina od strane istog klijenta, a takode i generisati nove klijente.